MENU

Doorleven

praktijk doorleven

De gesprekken voer ik bij jou thuis in jouw veilige omgeving, zogenaamd ‘aan de keukentafel’. Doordat ik naar jou toe kom, hoef je niet te reizen aangezien dit voor jou op dat moment geestelijk- en lichamelijk vermoeiend en belastend kan zijn. Begeleiding van verlies, rouw en bespreken van thema’s rondom sterven heeft impact, dus thuis zijn geeft meer rust!

In het kennismakingsgesprek kunnen we bespreken waar je het gesprek wenst.

In een aantal gesprekken, gelet op de heftigheid van de impact van het verlies en de daarbij behorende rouw, kan ik je bijstaan in deze periode van je leven.

Ik bied je op basis van mijn kennis-, werk- en levenservaring het volgende:

 • tijdens het kennismakingsgesprek (de intake) bevraag ik hoe en waar je in het ‘proces’ staat om vervolgens af te stemmen hoeveel gesprekken nodig kunnen zijn,
 • het ‘probleem’ oplossen is geen doel, aangezien hetgeen waar jij over rouwt helaas niet hersteld of opgelost kan worden,
 • we onderzoeken hoe en op welke wijze je met verlies en rouw en het gemis kunt omgaan en waarmee het voor jou minder pijnlijk en dus hanteerbaar wordt,
 • we onderzoeken samen hoe je kunt (her)oriënteren op een veranderd en kwalitatief goed – toekomstig – leven. Dit geldt ook indien je in de laatste periode van jouw leven bent.

Verlies en rouw 

Verdriet maakt eenzaam vanwege het verlies wat je hebt geleden. Je verlies heeft een zodanige impact op jouw leven en werk (zie: rouw bij medewerkers) dat je je op een gegeven moment zult gaan heroriënteren op je toekomst. Dit vraagt veel van je en dat gaat helaas niet vanzelf.

Verlies en rouw is het doorleven van emoties:

 • na overlijden van je partner, kind of een andere dierbare,
 • bij ongewenste kinderloosheid,
 • bij het hebben van een chronische en/of ongeneeslijke ziekte,
 • na het verlies van een baan,
 • bij andere momenten in jouw leven, waarbij het gewenst is om op zoek te gaan naar een ander toekomstperspectief.

Op een gegeven moment zul je gaan ervaren dat jouw leven weer verder gaat, dat het weer stroomt! Ik streef er naar dat de impact op de rest van jouw leven minder heftig te maken.

Stervensbegeleiding 

Als je een beperkte tijd van leven hebt, dan kom je voor een pittige uitdaging te staan. Je zult mensen, dieren en je leven en alles wat je lief is los gaan laten. Dit kan de onderstaande vragen, emoties en gedachtegangen bij jou oproepen:

Mogelijk:

 • Ben je boos op God, de mensheid of de kosmos dat dit jou overkomt?
 • Worstel je met gedachten of je wel of niet een goed leven hebt gehad?
 • Wil je nog met mensen in gesprek gaan, die je om bepaalde redenen niet meer spreekt?
 • Wil je emotioneel tot rust komen?
 • Maak je je zorgen om jouw nabestaanden, jouw geliefden en om degenen die achterblijven?
 • Ben je bang dat zij het zonder jou niet gaan redden?
 • Wens je hen nog iets mee te geven; als geschenk als gedachtegoed, of iets anders speciaals?
 • Heb je nog laatste wensen?
 • Vind je het moeilijk hier met jouw dierbaren over te praten?
 • Wens je geholpen te worden bij het opstellen van een levenstestament, wils- of euthanasieverklaring?
 • Wens en voel je je verantwoordelijk voor begeleiding en opvang van jouw dierbaren?

Afscheid nemen in de laatste periode van jouw leven is geen eenvoudige opgave, mogelijk maak je de balans op van je leven en wens je nog bepaalde issues uit te werken. Dit met het doel dat je met een ‘gerust hart’ en onbelast kunt overgaan.

Mogelijk wens je dit op schrift vast te stellen in een wils- of euthanasieverklaring. Zodat jouw nabestaanden weten – hoe en onder welke omstandigheden – jij wenst te leven en/of te sterven. Waarbij het van belang kan zijn om ook vast te leggen of jij – één of meerdere –  organen al dan niet wenst af te staan.

Ik heb de overtuiging dat jij tot slot in rust over kunt gaan (en – indien jij hierin geloofd – kunt doorleven in en na de dood). Waarbij je ook doorleeft in de gedachten van hen die jou lief zijn. Misschien gaat dat niet vanzelf en heb je begeleiding nodig om dit te kunnen doorleven.

Therapeutic touch/magnetiseren:

Door Therapeutic touch en magnetiseren wordt via mijn handen energie bij jou aan- of afgevoerd. Ieder mens heeft een energieveld en deze kan door omstandigheden verstoord zijn. Door middel van deze 2 methodes breng ik jouw energiestroom en energieveld in balans.

Eerst zal ik jouw lichaam ‘scannen’, dit gebeurt door mijn handen op (10-15 cm) afstand  langs jouw lichaam te laten gaan, zonder dat ik jou aanraak. Ik weet dan waar de balans verstoord is. Vervolgens breng ik deze energie in balans op plaatsen waar dat nodig mocht zijn.

Het resultaat kan zijn, dat:

 • je minder of geen last meer hebt van oververmoeidheid, stress, pijn, angst, jeuk en slaapproblemen,
 • er een verbetering is in jouw energiebalans,
 • je rustiger bent,
 • je beter functioneert,
 • je vitaler/evenwichtiger bent,
 • je voelt je daardoor in balans.

Ik kan periodiek gebruik maken van een ruimte in een Yogacentrum in Schiedam om de rust te optimaliseren.

Afscheidsritueel

Voor verlies-, rouw- of stervensbegeleiding wil je misschien een afscheidsritueel in gang zetten. Dit om het verlies en de betekenis daarvan voor jou te symboliseren. Dit kan verschillende vormen hebben en jij bepaalt wat jij wenst en hoe het uitgevoerd wordt.

Voorwaarden:

De begeleidingsovereenkomst is conform de Algemene voorwaarden van Praktijk Doorleven.

Er zijn tarieven: voor individuele cliënten:

 • individuele cliënten: is € 75,-/per 75 minuten

In de begeleidingsovereenkomst staat het geldende tarief. Afhankelijk van de voortgang van de hulpverlening kan het aantal gesprekken uitgebreid worden.

Voor alle gesprekken gelden:

 • zijn inclusief BTW.
 • kilometervergoeding: € 0,19 per kilometer.
 • indien de tijd van 75 minuten/gesprek wordt overschreden, wordt er € 15,- per 15 minuten extra doorberekend.

Voor organisaties, zie: rouw bij medewerkers.

 • De kosten voor begeleiding dienen betaald te worden aan Doorleven – praktijk voor verlies-, rouw- en stervensbegeleiding.
 • Als jij als nabestaande over een begrafenisverzekering beschikt waarbij bedragen vrij opneembaar zijn, kun je het bedrag voor de begeleiding gebruiken.
 • Kosten van eventuele afscheidsrituelen worden aan jou doorberekend.