MENU

Doorleven

peter van den berg

Ik ben Peter van den Berg (1960) en praktijkhouder van Doorleven.

Sinds september 2016 ben ik Post Hbo gecertificeerd als verlies-, rouw- en stervensbegeleider. Daarna heb ik mij gespecialiseerd in  interculturele hulpverlening, waarbij ik kennis heb van de beleving van ziekte, verlies, rouw en sterven conform de 4 wereldgodsdiensten.

In 2018 gestart met de Hbo- opleiding Casemanager, regie op verzuim (CROV), in 2019 wordt deze afgerond.

In 2000 ben ik afgestudeerd als Maatschappelijk Werker aan de Hogeschool Rotterdam & Omstreken (HR&O). Daarvoor heb ik 2 opleidingen gevolgd tot Inrichtingswerker en Psychiatrisch verpleegkundige.

Na de dood van mijn vrouw (december 2013) wenste ik mijn hart te volgen en heb ik het roer omgegooid. In september 2015 ben ik gestart met 2 opleidingen aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen te Utrecht. Gelijktijdig heb ik voorbereidingen getroffen om deze praktijk op te zetten.

Ik ben ervaringsdeskundig op het gebied van verlies en rouw:

 • ten gevolge van ongewenste kinderloosheid. Vanaf  2000 – 2005 ben ik als vrijwilliger actief geweest bij Freya (Patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek); waarvan 3 jaar als bestuurslid en 2 jaar als vrijwilligerscoördinator. In deze periode heb ik mij ingezet om de begeleiding van mensen die ongewenst kinderloos zijn te verbeteren,
 • als mantelzorger; echtgenoot van een vrouw met verschillende chronische ziekten (reuma: ziekte van Bechterew, artritis) en
 • als weduwnaar.

Daardoor weet ik en heb ik doorleefd wat het betekent om door te leven met verlies en rouw.

Werkervaring

Vanaf september 2018 ben ik gastdocent bij Howie the harp, onderdeel van de Pameijerstichting, te Rotterdam

Sinds 2017 ben ik als docent verbonden aan de Academie voor Geesteswetenschappen te Utrecht (zie: relaties) en geef ik colleges aan de opleidingen tot:

 • Verlies-, rouw- en stervensbegeleiders,
 • Energetisch Therapeuten,
 • Geestelijk begeleiders.

Ik doceer de volgende aspecten doceer:

 • gespreksvaardigheid bij verlies, rouw en sterven,
 • verschillende verlies- en rouwmodellen,
 • verlies-, rouw- en stervensbegeleiding,
 • palliatieve sedatie en euthanasie,
 • rouw bij chronische- en terminale ziekten en rouw bij ouderen

Vanaf 1978 heb ik binnen instellingen mensen begeleid en verpleegd met een psychiatrische- en/of lichamelijke ziekte en of verstandelijke beperking. Ik heb zowel als uitvoerende in de zorg en als leidinggevende gewerkt.

Ook werkte ik 2 jaar als Ouderenadviseur, waarbij ik het meldpunt Ouderenmishandeling beheerde. Daarna had ik gedurende 15 jaar een gecombineerde functie van Beleidsadviseur/Bedrijfsmaatschappelijk werker.

Op basis van de 5 gevolgde beroepsopleidingen, werk- en levenservaring kan ik jou bijstaan in de situatie waarin jij verkeert. Vandaar dat ik sinds januari 2016 mijn eigen praktijk Doorleven heb. Het is mijn doel om mensen bij te staan tijdens verlies, rouw en in de laatste periode van hun leven, ongeacht jouw culturele achtergrond.

Beroepsvereniging

Logo-BPSW-RGB

 

 

 

Ik ben aangesloten bij de BPSW: de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk.