MENU

Doorleven

 Is het mogelijk om terug te keren naar werk na arbeidsongeschiktheid/ verzuim ten gevolge van oververmoeidheid, (werk)stress, burn-out, etc.  Inzet op basis van jouw mogelijkheden en competenties.

ALS TERUGKEER NAAR WERK WORDT BEMOEILIJKT OF NIET MEER MOGELIJK IS?

Binnen een organisatie staat het terugdringen van verzuim (meestal) hoog op de agenda, maar wat als dat wordt bemoeilijkt of niet mogelijk is, jij vastloopt in het leven en in jouw werk; ten gevolge van:

 •     oververmoeidheid, (werk)stress, burn-out,
 •     (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid,
 •     ongewenst kinderloosheid,
 •     (dreigend) ontslag, reorganisatie, outplacement,
 •     onbegrip, aangezien jij een andere achtergrond/cultuur hebt,
 •     overlijden van een dierbare/collega,
 •     dealt met een chronische ziekte, of een ziekte waardoor jouw leven verkort wordt?

Kan een leidinggevende dan ook – in het kader van goed werkgeverschap of uit medemenselijk oogpunt – ondersteuning bieden aan jou?

Ja, dat kan. Ik kan ingezet worden om jou te begeleiden. Dit met het doel dat jij weer in jouw kracht komt te staan en je kunt heroriënteren op een ander kwalitatief goed leven.

Tevens kan ik leidinggevenden en medewerkers trainen/coachen in het omgaan van verlies en rouw (op de werkvloer) ten gevolge van de bovenstaande onderwerpen. Dit alles heeft de nodige impact op ieders leven, waarbij het wenselijk is dat de medewerker met het verlies en rouw leert omgaan.

Ik ben in staat en vanwege mijn ruime kennis en ervaring (zowel verkregen vanuit de 5 gevolgde beroepsopleidingen, werk- en mijn levenservaring) om mensen hierin bij te staan, te begeleiden/coachen en te trainen. Zodat zij op basis van hun mogelijkheden en competenties ingezet kunnen worden. Een afspraak kun je maken (zie: contact)

BEGELEIDING:

Met de kennis en ervaring die ik onder andere als Bedrijfsmaatschappelijk werker, Beleidsadviseur Arbeidsomstandigheden (gedurende de 15 jaar) en als verlies-, en rouw- en stervensbegeleider heb opgedaan, kan ik een medewerker begeleiden. De begeleiding bestaat uit een aantal gesprekken en is afhankelijk van de impact van de omstandigheden op zijn/haar leven.

TARIEF:

De begeleidingsovereenkomst is conform de Algemene voorwaarden van Praktijk Doorleven.

Begeleiding, coaching, training, workshops aan leidinggevenden/ medewerkers:

(zie: workshop)

Er zijn tarieven: voor individuele cliënten, gezinsleden en groepen.

 • Individuele cliënten is € 75,-/per gesprek
 • tarief voor gezinsleden is € 60,-/per gesprek
 • groepen: per groep (max. 8 personen)/ per dagdeel (max. 4 uur) € 600,-

Afhankelijk van de voortgang van de hulpverlening kan het aantal gesprekken uitgebreid worden. Het geldende tarief staat in de begeleidingsovereenkomst.

Voor alle gesprekken gelden:

 • zijn inclusief BTW,
 • kilometervergoeding: € 0,19 per kilometer,
 • indien de tijd van 75 minuten/gesprek wordt overschreden, wordt er € 15,- per 15 minuten extra doorberekend.

De kosten voor begeleiding dienen betaald te worden aan Doorleven – praktijk voor verlies-, rouw- en stervensbegeleiding.

 • Kosten van eventuele afscheidsrituelen worden aan jou doorberekend.