MENU

Doorleven

Update: 23 oktober 2017

Au, met een hamer op je vinger slaan doet zeer. Pijn. Door je vinger een tijd onder koud water te houden en met inslikken van een paracetamol wordt de pijn geleidelijk minder.

Was het maar zo simpel bij emotionele pijnen: rouw, eenzaamheid. Dat los je niet op met koud water en een paracetamol. Daar heb je helaas meer voor nodig en dat is voor iedereen verschillend. DOORLEVEN van de emoties, hier uiting (etc.) aan geven zijn belangrijke voorwaarden.

Een simpel draaiboek is er niet. Ik kan de (emotionele) ‘rollercoaster’ in banen leiden, zodat jij daardoor ‘je weg weer kunt vinden’. Het zal het niet dezelfde weg zijn – en zeker geen terugweg – want daardoor gebeurt er (te) veel tijdens deze reis.

Je komt tot nieuwe inzichten die jouw horizon zullen verbreden en met de juiste begeleiding – door mij wel te verstaan – zal de pijn op een gegeven moment uitdoven. Lijden kan leiden tot inzichten, waardoor het dus niet zinloos is. Dat is het enige verzachtende!

O, en ik spreek uit ervaring!


update: 29 augustus 2017:

Re-integratie stagneert als blijkt dat je bent vastgelopen in je leven en in je werk. Dit door omstandigheden waar je zelf niets aan kunt doen, zoals: ziekte, ontslag, verlies van een dierbare, scheiding, (of een combinatie hiervan) etc. De pijn ervaren van het gemis van gezondheid, jouw baan, jouw dierbare. Tegelijk heeft het ook meer gevolgen: het missen van collega’s, jouw partner, sociale contacten, de ‘zin van het leven’, structuur. Dit heeft ook impact op collega’s en gezins- en familieleden die hiermee ‘moeten’ zien te dealen.

Complexe factoren die impact hebben op je dagelijks leven. De (emotionele) rollercoaster waarin je terecht komt. Je leven ‘staat op zijn kop’, je dagen worden beheerst door lichamelijke- en geestelijke vermoeidheid, geen rust kunnen vinden en je zorgen maken.

Iedere leidinggevende of collega kent wel iemand als (voormalig) medewerker, familie, vriend(en), etc. die dat is overkomen en waarbij blijkbaar niemand een passend antwoord heeft. Degene die dit overkomt ‘loopt met zijn ziel onder de arm’ op zoek naar een handreiking of ondersteuning. Een zoektocht naar wat passend is en helpt.

Je hoeft het in ieder geval niet alleen te doen: het ‘probleem’ oplossen is geen doel, aangezien waar jij over rouwt helaas niet hersteld of opgelost kan worden. (Her)oriënteren op een ander kwalitatief goed – toekomstig – leven zou het streven kunnen zijn.


Vanaf je geboorte leer je alles voor de eerste keer in jouw leven: jouw eerste woorden, de eerste stappen, je leert rekenen en schrijven, etc. Er wordt je van alles geleerd; eerst binnen een gezins- of opvoedingssituatie, later op school, tijdens een opleiding of in jouw beroep. Totdat je als mens gegroeid bent en zelfstandig in het leven kunt staan.

Maar helaas wordt ons niet geleerd om dingen af te leren. Eens wordt alles de laatste keer. De laatste dag op jouw werk. Mogelijk ten gevolge van ontslag, ziekte en arbeidsongeschiktheid of jouw pensioen. Maar hoe ga je daarmee om, of met de laatste periode van jouw leven?

Wat jou overkomt daar kun je niets aan doen, wel hoe je ermee omgaat. Besef dat het niet jouw schuld is, twijfel niet aan jezelf, verwijt jezelf niets. Het leven is nu, waar wil of moet ik nu mee dealen? Lastig om hiermee om te gaan. Als je leert om daarmee om te gaan, kun je in harmonie met jezelf en jouw omgeving leven.

Tja, dat is voor iedereen specifiek, jouw leven, normen en waarden, emoties, gedachten zijn uniek. Alleen persoonlijke begeleiding kan je daarbij helpen.

En hoe verder? Zie: contact


ALS TERUGKEER NAAR WERK WORDT BEMOEILIJKT OF NIET MEER MOGELIJK IS?

Binnen een organisatie staat het terugdringen van verzuim (meestal) hoog op de agenda, maar wat als dat niet meer mogelijk is? Als medewerkers door onder andere: een (terminale) chronische ziekte niet meer in staat zijn om terug te keren naar werk, wat dan? Kan een leidinggevende dan ook – in het kader van goed werkgeverschap of uit medemenselijk oogpunt – ondersteuning bieden aan deze medewerker(s)? Kan een leidinggevende nog iets betekenen voor deze medewerker?

Ja, dat kan. Ik kan ingezet worden om mensen te begeleiden. Dit met het doel dat zij zich kunnen heroriënteren op een ander kwalitatief goed leven, dan wel in rust kunnen overgaan. Afscheid nemen in de laatste fase van het leven is geen eenvoudige opgave. Mogelijk maakt men de balans op van zijn/haar leven en wenst men nog bepaalde issues uit te werken zodat men met een ‘gerust hart’ en onbelast kan overgaan.

Maar ook indien medewerkers vast lopen in het leven en in hun werk; ten gevolge van:

 •     ongewenst kinderloosheid,
 •     (dreigend) ontslag, reorganisatie, outplacement,
 •     (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid,
 •     overlijden van een dierbare/collega.

Tevens kan ik leidinggevenden en medewerkers trainen/coachen in het omgaan van verlies en rouw (op de werkvloer) ten gevolge van de bovenstaande onderwerpen. Dit alles heeft de nodige impact op ieders leven, waarbij het wenselijk is dat de medewerker met het verlies en rouw kan leren omgaan en zich kan heroriënteren op een ander kwalitatief goede toekomst, ook al bevindt een medewerker zich in de laatste fase van zijn/haar leven.

Ik ben in staat en vanwege mijn ruime kennis en ervaring (zowel verkregen vanuit de gevolgde beroepsopleidingen, werk- en mijn levenservaring) om mensen hierin bij te staan, te begeleiden/coachen en te trainen.

BEGELEIDING:

Met de kennis en ervaring – die ik onder andere als Bedrijfsmaatschappelijk werker gedurende de 15 jaar en als verlies-, en rouw- en stervensbegeleider heb opgedaan – kan ik de medewerker begeleiden. De begeleiding bestaat uit een aantal gesprekken en is afhankelijk van de impact van de omstandigheden op zijn/haar leven.

TARIEF:

De begeleidingsovereenkomst is conform de Algemene voorwaarden van Praktijk Doorleven.

Begeleiding, coaching, training, workshops aan leidinggevenden/ medewerkers:

(zie: www.praktijk-doorleven.nl/workshop)

Er zijn tarieven: voor individuele cliënten, gezinsleden en groepen.

 • Individuele cliënten is € 75,-/per gesprek
 • tarief voor gezinsleden is € 60,-/per gesprek
 • groepen: per groep (max. 8 personen)/ per dagdeel (max. 4 uur) € 600,-

Afhankelijk van de voortgang van de hulpverlening kan het aantal gesprekken uitgebreid worden. Het geldende tarief wordt in de begeleidingsovereenkomst aangegeven.

Voor alle gesprekken gelden:

 • zijn inclusief BTW,
 • kilometervergoeding: € 0,19 per kilometer,
 • indien de tijd van 75 minuten/gesprek wordt overschreden, wordt er € 15,- per 15 minuten extra doorberekend.

De kosten voor begeleiding dienen betaald te worden aan Doorleven – praktijk voor verlies-, rouw- en stervensbegeleiding.

 • Kosten van eventuele afscheidsrituelen worden aan jou doorberekend.