MENU

Doorleven

Voor geïnteresseerden: beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers (naasten, familie) die mensen begeleiden en verzorgen – met een chronische (terminale) ziekte – kunnen workshops volgen met de onderstaande onderwerpen:

 • communicatie/gespreksvaardigheid bij verlies en rouw,

Welke gesprek voer je? Hoe doe je dat op een medemenselijke manier?

 • verschillende verlies- en rouwmodellen,
 • verlies en rouwbegeleiding,
 • stervensbegeleiding,

  Hoe geef je leven zodanig vorm, dat je met een gerust hart kunt overgaan. Hoe voedt je jouw ziel, wat is het nut hiervan nu en later? Wat leert ons de bijna doodervaringen?

 • palliatieve sedatie en euthanasie,
 • mantelzorg/het begeleiden van mensen met chronische- (en terminale) ziekten,

  Hoe ga je om met jezelf? Hoe ga je om met het gemis en alles wat zich aandient? Hoe ga je om met het verlies in het dagelijkse leven?

  Ik weet – als geen ander – hoe het is om geleefd te hebben met een partner die moest (leren) leven met diverse chronische ziekten. Wat de impact is op het leven van haar en op die van mij als echtgenoot en hoe hiermee om te gaan. Los van het feit dat ik veel voor mijn vrouw overhad, heeft dit ook zijn weerslag op mij gehad.

 • het stervensproces,

  Sterven doe je op 4 verschillende manieren; geestelijk, lichamelijk, sociaal en spiritueel. Achtergrondinformatie over sterven en doodgaan, maar hoe doe je dat?

 • Hoe rouw je?

  Deze kennis heb ik opgedaan in:

  1.: mijn privéleven,

  2.: het werk (mensen met chronische ziekten verpleegd en verzorgd), als Bedrijfsmaatschappelijk werker (mensen met een chronische ziekte, mantelzorgers, partners en  begeleidt waarbij – gelet op de impact – de balans verstoord was),

  3.: de 5 gevolgde beroepsopleidingen (ihkv: verpleging, sociaal-agogische opleidingen).

   Voor deze workshops gelden:
 • Ik geef inzichten in de omstandigheden (met betrekking tot verlies, rouw en sterven) en handreikingen hoe je ermee om kunt gaan.
 • Er is ook tijd voor het uitwisselen van ervaringen.