MENU

Doorleven

De Praktijk

Kennismakingsgesprek

U kunt mij bellen voor een afspraak.

Het eerste gesprek is de intake. Deze kennismaking vindt plaats bij u thuis, of een andere door u bepaalde, veilige, rustige omgeving.
In dit gesprek komt aan de orde:

  • wat is uw situatie?
  • wat kunt u verwachten van de hulpververlening van Praktijk Doorleven?
  • uitleg over de begeleidingsovereenkomst.
  • wat is de voor u passende manier om met verlies en gemis om te gaan?
  • hoe kunt u zich (her)oriënteren op de toekomst? Dit geldt ook wanneer u in de laatste periode van uw leven bent.

Gesprekken

Na de kennismaking  volgen een of meer afspraken. Hierin kunnen we in alle rust stilstaan bij het proces en de emoties die u ervaart.  Het uitgangspunt is: de impact ervan op de rest van uw leven minder heftig maken.

Afscheidsritueel

Een afscheidsritueel houden kan ondersteunend zijn bij verlies-, rouw- of stervensbegeleiding.  Dit kan verschillende vormen hebben. Praktijk Doorleven kan bepaalde vormen aanraden, maar u bepaalt wat u wilt en hoe het uitgevoerd wordt.

Voorwaarden:

De begeleidingsovereenkomst is conform de Algemene voorwaarden van Praktijk Doorleven. In de begeleidingsovereenkomst staat het afgesproken en  geldende tarief.

Individuele cliënten: € 675,-/traject.

Wils- en euthanasieverklaringen € 75,-/45 minuten

Voor alle gesprekken gelden:

  • zijn inclusief BTW.
  • kilometervergoeding: € 0,19 per kilometer.
  • indien de tijd van 45 minuten/consult of dienst wordt overschreden, wordt er € 25,- per 15 minuten extra doorberekend.

De kosten voor begeleiding dienen betaald te worden aan Doorleven – praktijk voor verlies-, rouw- en stervensbegeleiding.